2319 – Røyskatt

Sesong: 2015/2016

Jeger: Lars Erik Lindahl

Grend: Sandsjøen / Muru

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 10.01.16

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Syning

Åte/agn: Honning/kjøtt