2318 – Mår

Sesong: 2015/2016

Jeger: Mattias Granheim

Grend: Berglia / Blåfjella

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 09.01.16

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: