2183 – Mår

Sesong: 2015/2016

Jeger: Oddvar Aagård

Grend: Kveli / Murusjøen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 07.12.15

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Conibear 160

Åte/agn: