2157 – Kråke

Sesong: 2015/2016

Jeger: Ole Ivar Ness

Grend: Sandsjøen / Muru

Stedsnavn:

Antall: 2

Fellingsdato: 01.12.15

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: