2100 – Kråke

Sesong: 2015/2016

Jeger: Oddvar Aagård

Grend: Kveli / Murusjøen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 22.09.15

Jaktform: Åtejakt

Fangstredskap:

Åte/agn: