2080 – Kråke

Sesong: 2015/2016

Jeger: Ole Ivar Ness

Grend: Sandsjøen / Muru

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 16.10.15

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: