1111 – Mår

Sesong: 2014/2015

Jeger: Lars Johan Skogmo

Grend: Rengen / Ulen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 12.12.14

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: