1050 – Kråke

Sesong: 2014/2015

Jeger: Oddvar Aagård

Grend: Kveli / Murusjøen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 20.03.15

Jaktform: Åtejakt

Fangstredskap:

Åte/agn: