10055 – Mår

Sesong: 2023/2024

Jeger: Oddvar Aagård

Grend: Kveli / Murusjøen

Stedsnavn: leirbakken

Antall: 1

Fellingsdato: 14.11.23

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Conibear 160

Åte/agn: Fisk og elgkjøtt