10054 – Mår

Sesong: 2023/2024

Jeger: Oddvar Aagård

Grend: Kveli / Murusjøen

Stedsnavn: leirbakken

Antall: 1

Fellingsdato: 01.11.23

Jaktform: Åtejakt

Fangstredskap:

Åte/agn: slaktavfall elg