gopr0422-2

Ny poengskala for skuddpremieordningen

JaktiLierne innførte en poengskala for skuddpremieordningen da JIL-prosjektet startet opp i 2014, i sammenheng med at det også ble etablert en “budsjettbasert” skuddpremieordning. Skalaen ble blant annet bygd på god dokumentasjon om at rev og mår var de største eggtyvene i skogen og som derfor skulle gi god uttelling.

Skalaen har vært litt omdiskutert og vi har fått en rekke innspill fra jegere og grunneiere i forbindelse med spørreundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2019. Etter en evaluering av ordningen har vi nå bestemt å justere litt på skalaen, med virkning fra og med jaktsesongen 2020/2021:

Art:: Gammel skala: Ny skala f.o.m 2020/2021:
Mårhund 10 15
Rev 5 8
Mår 5 8
Grevling 5 5
Mink 3 3
Røyskatt 1 3
Ravn 1 2
Kråke 1 1