dsc_6216

Kort info om jaktiLierne og jaktsesongen 2019/2020.

JaktiLierne-prosjektet har pågått i overkant av 5 år og er nå i en sluttfase hvor det skal evalueres og oppsummeres erfaringer med tiltak og aktiviteter i perioden 2014 – 2019. Grunneiere, grunneierlag, jegere, grendekontakter m.fl. har vist stort engasjement og mange enkeltpersoner har bidratt med betydelig innsats for å øke fokus og interesse for jakt på smårovvilt.

Vi tror det er interesse i å få videreført mange av aktivitetene også etter prosjektperioden, men vi er da avhengig av å finne en mer varig organisering av drifta. I løpet av høsten vil vi derfor samle grendekontakter, grunneiere, organisasjoner og andre engasjerte for å evaluere prosjektet og diskutere veien videre etter at prosjektperioden er over. Det jobbes ellers med en prosjektrapport som skal sammenstille resultater fra både jakt og forskning.

Vi forbereder å gjennomføre de viktigste aktivitetene også sesongen 2019/2020, i samarbeid med dere som allerede er involvert. Hovedfokus vil være på hjemmeside, skuddpremieordning, slakteavfallinnsamling, jaktkortordning for smårovvilt, snøsporing, revejakthelg i desember m.fl. De fleste vil forhåpentligvis ikke merke særlig forandring fra tidligere sesonger. Fangster skal registreres på samme måte som før og vi ønsker fortsatt å få samlet inn alle rødrevskrotter fra jakta.

JaktiLierne ønsker lykke til med jaktsesongen 2019/2020!!