dsc_7395

48 skinn i årets samsending via Jaktilierne

I årets felles innsending til skinnauksjon/ Sorma Fur ble det sendt inn 48 mårskinn fordelt på 8 ulike innsendere.

Så da er det bare å håpe på gode priser når skinna selges på auksjonen 🙂