image1

Oppsummering av JaktiLiernehelg

I underkant av 70 jegere fikk oppleve spennende revejakt med hund under helgas JaktiLierne-arrangement. Tross mangel på gode sporingsforhold, særlig i Sørli, ble det i løpet av helga skutt 4 rever for støver og/eller hihund.

Fredag kveld var lagene samlet på Lierne samfunnshus for planlegging og forberedelser til jakta, inkludert 3 innlegg:

  1. Status fra JaktiLierneprosjektet v/prosjektleder
  2. Trening og bruk av hihund v/Geir Haugum
  3. Tracker hundepeil v/hundepeil.no

Lørdag var 8 jaktlag ute i skogen, fordelt på 4 lag i Sørli og 4 lag i Nordli. Tilsammen 3 rever ble skutt, på hhv. Holand, Nesset og Totsås`n.

Lørdag kveld var lagene samlet til jegermiddag og oppsummering på Liverten, der hvert enkelt lag delte film, bilder og erfaringer fra dagens jakt.

Søndag var jaktlagene ute i omtrent de samme områdene. Enda mer av sporsnøen var smeltet bort, men de fleste lagene hadde likevel kontakt med rev i løpet av dagen. På søndag ble det skutt èn rev, på Holand.

Selv om JaktiLierneprosjektet går inn i siste driftsår (sesong 5), tar vi sikte på å arrangere tilsvarende revejakthelg neste år. Samme sted og samme dato.

JaktiLierne-prosjektet takker alle som har bidratt til å få gjennomført arrangementet på en trygg og god måte!