dsc_2079

Tømming av frysecontainere

Som i fjor skal frysecontainerne tømmes for rengjøring og slås av for sommeren. Det er fortsatt en del åte igjen, så det er mulighet for å hente ut mer for den som måtte ønske det.

Har du frysemulighet kan det være lurt å sikre seg noe åte nå og lagre over sommeren for tidlig oppstart/ innfòring til neste sesong.

Det er hovedsaklig sekker med slakteavfall fra elg og firkantede åteblokker med kjøttavskjær.

Ønsker du hente ut åte er frist for henting 20. april – Førstemann til mølla… 

Åte fra Jaktilierne blir først tilgjengelig igjen etter elgjaktstart 25. september.