dsc_5785

34 skinn i årets samsending via Jaktilierne

I årets felles innsending til skinnauksjon/ Sorma Fur ble det sendt inn 34 skinn fordelt på 7 ulike innsendere.

Det ble sendt inn 31 mårskinn, 2 rødrevskinn og 1 minkskinn.

Så da er det bare å håpe på gode priser når skinna selges på auksjon i juni 🙂