dsc0468

Fellingstall på det jevne hittil i sesongen

En summering av fellingstallene fra sesongstart 15. juli. tom.  31. januar viser at årets sesong ligger ganske jevnt med forrige sesong. Med unntak av ravn er det en liten økning i fellingstallene for de fleste artene, og nesten en dobling i antall felte/ fangede kråker og rev sammenlignet med forrige sesong.

Så blir det spennende å se hva siste del av sesongen bringer 🙂

Det er felt 38 rev hittil denne sesongen hvorav 8 stk felt i jakt med hund.