dsc_2170

Snart mårfangst – kom i gang tidlig

Da var det straks tid for mårfangst igjen med sesongstart 1. november, og det blir spennende å se hvordan fangstresultatet blir denne sesongen.

Perioden før jul går for å være bra fangstperiode, så det kan være lurt å komme i gang fra sesongstart. I områder hvor det er født mårunger i løpet av våren, kan det også være mer mår i starten på fangstsesongen før ungene vandrer ut.

Nedenfor ser du en sammenstilling av de 280 mårene som er registrert på Jaktilierne.no i perioden 2014-2017. Her ser vi at fangede mår er relativt jevnt fordelt på de ulike månedene i sesongen. Desember har en bra andel til tross for ca 1 uke julefredning, og mars har en bra andel til tross for kun halv måned (sesongen slutter 15.mars).

Det er sannsynlig at det gradvis blir satt ut flere feller gjennom sesongen og at det dermed trolig fanges flere mår pr felledøgn i november-desember vs januar-februar.

Fellingsbørsen

Det er ønskelig at så mange som mulig legger inn både bilde, felletype, agn, kjønn og andre interessante opplysninger ved innmelding av fangst på fellingsbørsen.

PS: Vi minner om viktigheten med gjøre fellesettene hundesikre og selektive, enten ved tilstrekkelig høyde (kravet er 2 meter over fast snødekke) eller ved innbygging. Som eksempel: En stor jamthund eller laika vil enkelt nå opp til ca 160 cm, slik bildet nedenfor viser.

Mer informasjon rundt mårfangst finner du på mårfangstsida

Lykke til med fangsten!