slakteavfall_innsamling

Innsamling av slakteavfall fra elgjakta.

Innsamling av slakteavfall fra elgjakta i 2015 ble en suksess. Over 6 tonn med smårovviltmat ble tatt ut av skogen og gjenbrukt som åte i forbindelse med jakt og fangst. Fellingsbørsen for smårovvilt i sesongen 2015/16 viser rekordfangster, noe som tyder på at tiltaket har effekt.

Vi ønsker å gjenta tiltaket også under årets storviltjakt, og er selvfølgelig avhengig av at elgjaktlagene tar jobben med å få fraktet innmaten ned til frysecontainere. Litt om det praktiske:

  1. Frysecontainerene står på samme plass som i fjor, ved hhv Liskifer i Sørli og Lierne Tre i Nordli og disse settes i drift før 25. september.
  2. Alle jaktlagene skal ha fått utdelt noen plastsekker, merkelapper og strips før jakta. Det blir lagt ut et lager av sekker, lapper og strips ved containeren, som jaktlagene kan ta av etter behov videre utover jakta (sekkene er kostbare, så det er viktig at de blir brukt til formålet).
  3. Vi ønsker at alt av innvoller og vom uten innhold tas med ned. Stikk hull på vomma og trykk ut det meste av innholdet. Det er ikke nødvendig å skylle ut absolutt alt innholdet.
  4. Sekker med slakteavfall merkes med navn på jaktlaget og type dyr, og plasseres i ÅTM kapellhenger ved frysecontaineren i Sørli eller på paller foran frysecontaineren i Nordli.
  5. Fra store dyr ønsker vi at innholdet fordeles på to sekker – for å gjøre sekkene mer håndterbare.
  6. NB!! Slakteavfall fra elg som skal kontrolleres for CWD skal ikke legges inn i hengeren/containeren før en har fått resultatet fra prøven. Dette må jaktlagene selv sørge for rutiner på.
  7. Arve Åness er koordinator for containeren i Nordli og Leo Lyngstad for containeren i Sørli. Andre grendekontakter vil også være behjelpelig om det skulle være behov.

Har du behov for åte fra containeren utover høsten/vinteren, er det bare å ta kontakt med en av grendekontaktene i prosjektet for utdeling.