dsc_2845

Innsamling av rødrevskrotter videreføres

Innsamlingen av rødrevskrotter i samarbeid med NINA videreføres også i sesongen 2016/2017. Forrige sesong ble det innlevert hele 114 reveskrotter. Skrottene går som i tidligere sesonger til en rekke analyser hos NINA og inngår i et innholdsrikt og interessant datasett om rev i dette området.  De som leverer inn rev får tildelt et lodd pr rev, og er med i trekningen av et par premier som de siste sesongene har vært 2 x 5000 kr.

Frem til frysekontainerne settes i drift til elgjaktstart er det fjellstyrekontoret ved Leo Lyngstad og Nils Vidar Brattlandsmo som tar i mot rev. Etter 25. september kan du i tillegg henvende deg til grendekontakt for innlevering av rev.

Rev som leveres inn må være innmeldt i fellingsbørsen og merket med FellingsID og Jegernavn.

Noen viktige opplysninger:

  • Vær nøye med at du fører på riktig ID og skriv gjerne på embalasjen i tillegg til merkelappen.

– Dette er viktig for at vi og NINA skal finne igjen opplysningene knyttet til den enkelte rev, samt at du som jeger får tildelt riktig antall lodd

  • Ved innlevering av flere rever ønskes disse pakket/merket hver for seg.

DSC_9679DSC_2825

Vi minner også om at en rev får plass i en vanlig bærepose, og at det er ønskelig at reven pakkes slik eller tilsvarende, da det forenkler både håndtering, lagring og transport. Merk da med en merkelapp festet til posen og skriv gjerne id og navn direkte på posen med tusj i tillegg.