dsc_6626

Statusmelding for åtejakta pr 14. januar

Nedenfor finner du en kort statusoppsummering over innmeldte rever fra åtejakt pr 14.01.2016:

Det er hittil meldt inn 79 rever på fellingsbørsen, 51 av disse er felt på åte.

Fellingstidspunkt

Fellingstidspunktene varierer, men som man ser i grafen nedenfor er en stor andel felt i tidsrommet kl. 20:00 – 04:00. Tidspunkt_feltrev_aatejakt_JiL

Område/ grend:

Revene fordeler geografisk på:

 • 5 x Berglia / Blåfjella
 • 3 x Kveli / Murusjøen
 • 5 x Lenglingen / Aspneset
 • 12 x Rengen / Ulen
 • 14 x Sandsjøen / Muru
 • 6 x Sandøla
 • 6 x Tunnsjø / Limingen

Åtetype:

18 har lagt inn åtetype ved innmelding og de fordeler seg på:

 • 8 x Slakteavfall (elg)
 • 5 x Elgskinn/ elghode
 • 3 x Hundefòr (tørrfor)
 • 1 x Sau
 • 1 x Fisk (sik)

Vekt (uoffisiell):

Vi kjenner til vekt for 22 av innmeldingene og minste innmeldte er på 4 kg (hunn) og største er  en hann på 8,6 kg. Snittvekt hann: 6,9 kg , snittvekt hunn: 5,57 kg

rev på åte