innmelding-felt-filt

Rutiner for innmelding av felt vilt

Vi er godt i gang med smårovviltsesongen 2015/2016 og en god del fellinger/ fangster er allerede innmeldt her på Jaktilierne.no. Systemet rundt fellingsbørsen kom først på plass mot slutten av forrige sesong, så for mange er det første gang man melder inn felt vilt på Jaktilierne`s fellingsbørs.

jaktiliernelogo-1000x259

 

Rutinene for innmelding av felt vilt er følgende:

Det er ønskelig at alle som deltar på fellingsbørsen, melder inn felt vilt fortløpende, helst samme dag felling finner sted/ viltet hentes fra fella. Viltet skal meldes inn FØR man tar det med til grendekontakten. For å melde inn felt vilt må man være registrert bruker og innlogget på jaktilierne.no.

  1. Felt vilt meldes inn med nødvendige opplysninger via innmeldingskjemaet. Ta vare på FellingsID som du får oppgitt ved fullført registrering, og merk viltet med dette nummeret som referanse ved kontroll hos grendekontakten.
  2. Jegeren får tildelt poeng i fellingsbørsen direkte, men fellingen vil ha status ‘Avventer kontroll’ i fellingsoversikten inntil viltet er kontrollert og godkjent.
  3. Jegeren tar med viltet til grendekontakt for kontroll. 2 føtter (kråkefugl)/4 labber er også OK som dokumentasjon. Ha med FellingsID som referanse.  Grendekontakten vil deretter godkjenne innmeldingen i fellingsbørsen.

Merk! Innmeldinger som ikke er kontrollert/ godkjent innen 20. april vil bli slettet fra fellingsbørsen.

fellingsoversikt

Fellingsoversikten

I fellingsoversikten finner du oversikt over alle innmeldinger i inneværende sesong. Det er også mulig å gå tilbake å se på tidligere sesonger. Her finner du også igjen FellingsID (rød firkant) for innmeldingene i kollonne nr 2.

Oversikten er i utgangspunktet sortert etter fellingsdato, men ved å klikke på kollonnetittel (blå firkant) kan du f.eks sortere etter FellingsID, Jeger, Art, Jaktform og Grend.

I kollonnen til høyre ser du hvilke fellinger som er kontrollert/ godkjent hos grendekontakt, og hvilke som avventer kontroll. På kontrollerte/ godkjente fellinger er det mulig å klikke detaljer for ytterligere detaljer som f.eks større bilde, stedsnavn og åte/ agn, om jegeren har lagt inn dette.

innmelding_tilleggsfelter

Valgfrie felter for tilleggsopplysninger

I innmeldingsskjemaet for felt vilt er de obligatoriske feltene merket med rød stjerne (*). Dette er opplysninger som må legges inn. I tillegg har vi en del ekstra felter hvor man kan legge til ulike “jegernyttige” opplysninger.

Det er frivillig å legge inn opplysninger her, men vi setter pris på jo mer opplysninger vi får inn, samt gjerne også bilde av fangsten, da dette vil gjøre fellingsoversikten mer interessant.

Om jegerne bruker disse feltene aktivt, kan vi ved endt sesong sette sammen ulike sammenstillinger som f.eks. Hvilke åtetyper/ agn som har gitt mest resultater, hvilke felletyper som har fanget best, vektfordeling på kjønn, hvilke typer lokkefløyter som har lokket fram vilt osv.

Ingen opplysninger er uinteressante i denne sammenhengen.

Har du en liten historie knyttet til jakten eller andre tilleggsoppysninger, kan kommentarfeltet benyttes til dette.