dsc9713

Trivelig premiekveld med faglig påfyll.

Torsdag 7. mai ble det arrangert premiekveld for JaktiLierne, for 33 fremmøtte.

Kvelden ble innledet med en presentasjon om bakgrunn for prosjektet, målsettinger og tiltak som skal gjennomføres i løpet av 5-årsperioden», samt et lite tilbakeblikk på det som er gjennomført av tiltak så langt.

Norsk Institutt for Naturforskning v/Nina Eide holdt deretter et interessant foredrag om rødrevens biologi og økologi. NINA har samlet inn rødrev fra Lierne siden 2011 og kunne for første gang presentere data og kunnskap om disse revene. Rødreven er på mange måter en nøkkelart i landskapet, og kommer til å bli viet større oppmerksomhet fremover.

_DSC9706
Nina Eide (NINA) holder foredrag om rødrev

Etter pizza og litt innledende statistikk om årets fellingsresultater gikk vi over på selve premieutdelingen. Både deltakere og vinnere av fellingsbørsen ble hedret med følgende premier:

Årets smårovviltjeger

Nr. 1 ble              Ole Ivar Ness, med 146 poeng
Nr. 2 ble              Arne Otto Sandmo, med 86 poeng
Nr. 3 ble              Arne Aarnes, med 64 poeng

smaaroviltjeger
Årets smårovviltjeger – Ole Ivar Ness

Flest poeng i ungsomsklassen ble Jens Berglund, med 10 poeng.

Årets revejegere ble Oddvar Aagård, med 10 rever

_DSC9713
Årets revejeger – Oddvar Aagård

Årets mårjeger ble Arne Otto Sandmo, med 8 mårer

_DSC9715
Årets mårjeger – Arne Otto Sandmo

Det ble trukket på følgende sponsorpremier:

 Premiegiver Premie Vinner
 Børgefjell sport Namskogan  Gavekort a 500 kr.  Arve Nordbakk
 Børgefjell sport Namskogan  Gavekort a 500 kr.  Toralf Aspnes
 Nava Sport Namsos  Gavekort a 500 kr  Dan Oskar Stensen
 Viltkamera.no  Åte varsler. Tildeles årets revejeger  Oddvar Ågård
 Viltkamera.no  Åte varsler. Trekkes på innlevert rev  Jan Bjørnar Totsås
 Abc Fritid Sparbu  Gavekort a 200 kr.  Leo Lyngstad
L. Johansen Namsos Tur sett/ bestikk Aina Formo

I tillegg ble det trukket på 5 JaktiLierne t-shirt blant alle fremmøtte.

NINA satte også i år opp 2 gavepremier på 5 000,- hver som ble trukket ut blant alle som har levert inn rødrev i år. Vinnere her ble Arve Åness og Jens Berglund.

Årets skuddpremieutbetaling ble på litt over 48,- pr. poeng, noe som tilsvarer

Art Poeng Premie
 Rev  5 poeng  240,-
 Mår  5 poeng  240,-
 Mink  3 poeng  144,-
 Grevling  3 poeng  144,-
 Røyskatt  1 poeng  48,-
 Korp  1 poeng  48,-
 Kråke  1 poeng  48,-

Kvelden ble avsluttet med diskusjon og uformell jaktprat.

JaktiLierne vil med dette takke alle jegere og samarbeidspartnere for innsatsen i sesongen 2014/2015, og vil spesielt takke alle som har sponset med penger og premier.

Skit jakt, i sesongen 2015/2016.