gopr0422-2

Fellingsoversikt sesongen 14/15

I påvente av noen brukerregistreringer ble de siste fellingene registrert i fellingsbørsen i dag, og fellingsoversikten er dermed komplett.

Hele 75 jegere har meldt inn felt vilt til jaktilierne.no denne sesongen!

Fellingstallene vitner om en svært god innsats fra jegerne, til tross for mye smågnagere gjennom sesongen. Måren har vært vrien å få i felllene denne sesongen, og reven så også ut til å ha bra med mat i skogen, med følgende ujevn aktivitet på åtene.

Fellingstallene for sesongen 2014/2015 

  • Mår 59 stk
  • Rev 135 stk
  • Kråke 121 stk
  • Mink 19 stk
  • Røyskatt 17 stk
  • Ravn 50 stk
  • Grevling 8 stk

Poengfordelingen blant jegerne finner du i fellingsbørsen.

NB!: Oppføringene er ajourført mot oversiktene fra grendekontaktene, og skal dermed være riktige. Ta likevel en sjekk, og se etter at du har fått tildelt riktig antall poeng. Detaljer rundt den enkelte felling finner du i fellingsoversikten. Eventuelle feil må varsles [email protected] innen 7.mai.