dsc_0966

Siste frist for registrering av felt vilt – 20. april

En stor andel av årets fellinger er nå lagt inn i databasen på Jaktilierne.no, og poengfordelingen begynner å ta form.  Dette er stort sett fellinger og fangst som er meldt inn og registrert hos grendekontakt tidligere i sesongen.

Det ligger også inne en del registreringer med status “Venter godkjenning”, disse vil gå inn i fellingsbørsen og oversiktene når disse er registrert hos grendekontakten. Det vil derfor komme til en del fellinger og poeng i dagene etter endt sesong.

Vi mangler forsatt noen brukerregistreringer så vi ber de som har fått registrert fangst tidligere i sesongen, og som ikke har registrert seg som bruker på jaktilierne.no enda, om å få gjort det så snart som mulig.

Siste frist for å få meldt inn og dokumentert fangst fra sesongen 2014/2015 er 20. april 2015

Fellingene skal du forhåndsregistrere på jaktilierne.no før dokumentasjon hos grendekontakten. Notèr ID-nummer for innmeldingen, og ta dette med sammen med tilhørende vilt til dokumentasjon. Først etter dokumentasjon hos grendekontakten vil registreringen bli godkjent i systemet og medregnes i fellingsbørsen.