Sportaksering info og instruks

DSC_0442

Sporingen utføres i utgangspunktet en gang i januar måned og en gang i mars måned i studieperioden. Aktuelle datoer for sporingene meddeles av prosjekts arbeidsutvalg.

  • Det legges opp til at sporingene blir gjennomført min. 2 døgn og maks 4 døgn etter siste snøfall.
  • KUN spor av rødrev og mår skal registreres.
  • KUN spor som krysser sporingslinja skal registreres.
  • ALLE sporkrysninger registreres som egne krysninger, med UNNTAK av de man fra sporingslinja med sikkerhet kan se at det er det samme dyret som har krysset sporingslinja tilbake en eller flere ganger.
  • UTM-posisjonen på alle registrerte krysninger skrives inn på skjema eller lagres på GPS

Registreringen av punktene under sportakseringen kan gjøres på to ulike måter.

1. Notering av hvert punkt med UTM-referanse og art på papir undervegs, og deretter føre over dataene fra papirskjemaet takstskjemaet i excel.

Takstskjema for føring på papir.xlsx

2. Lagring av punkt på GPS, med ulike symbol for den enkelte art. Overføring/ bearbeiding direkte PC. Raskere registrering i felt, samt at man får med mer data til et oppsett i ønsket format.

Takstskjema (MAL) for føring på GPS/PC.xlsx

Instruks/ veiledning for GPS/PC – metoden

1.Registrering i felt

Hvert sporpunkt lagres på gps’en og man velger et symbol til hver art, for eksempel rød sirkel til rev, grønn til mår og blå til evt. jerv.

Da stopper man opp ved sporet – Trykker ‘Mark’, velger riktig symbol,  lagrer punktet (velg ‘Ferdig’ trykk Enter) og kjører videre. Da er det symbolet som angir art, og punktnavnet blir standard løpenummer som GPS’en foreslår.

garmin_astro_punkt veipunkt-symboler

2. Hente ut veipunkter fra GPS

Etter endt sporing må punktene overføres til PC. For å laste ut veipunktene fra gps’en brukes programmet Mapsource. Her legger man til tilhørende art i kommentarfeltet til hvert punkt ut i fra symbolet. Dette gjøres på alle punktene og dataene lagres deretter i et txt-dokument. Fremgangsmåten for dette vises i videoen nedenfor:

I eksemplet ovenfor benyttes en nyere Garmin gps (Astro 320) hvor man har mulighet til å åpne veipunktfila for den aktuelle dag direkte. Benyttes en eldre gps f.eks Astro 220 eller 60CSx, må man bruke importeringsverktøyet i Mapsource. Da lastes alle punktene på GPS’en inn og takseringspunktene må velges/ kopieres til en nytt/ blankt dokument, om det ligger andre punkter på GPS’en. Resten av framgangsmåten er lik som vist i eksemplet.

mapsource_motta

3. Bearbeiding i Excel og overføring til takstskjemaet

Txt-dokumentet inneholder en del unødige kollonner, samt at noen dataformater må korrigeres. I videoen nedenfor ser du hvordan txt-fila fra Mapsource åpnes og bearbeides i Excel til ferdig tabell i ønsket format.

Ferdig utfyllt takseringsskjema kan da se slik ut:

Takstskjema_Jaktilierne

Lagre sporlogg i Mapsource

Nedenfor finner du veiledning på hvordan du henter ut sporlogg fra GPS-enhet, klipper bort spordeler som ikke skal være med, og lagrer ferdig spor som .GPX-fil.