Innsamling av slakteavfall fra elgjakta

Jaktilierne ønsker å gjenta tiltaket med innsamling av slakteavfall også under årets storviltjakt, og vi er selvfølgelig avhengig av at elgjaktlagene tar jobben med å få fraktet innmaten ned til frysecontainere.

Litt om det praktiske:

  1. Frysecontainerene står på samme plass som i fjor, ved hhv Liskifer i Sørli og Lierne Tre i Nordli (se kart lenger ned) og disse settes i drift før 25. september.
  2. Alle jaktlagene skal ha fått utdelt noen plastsekker, merkelapper og strips før jakta. Det blir lagt ut et lager av sekker, lapper og strips ved containeren, som jaktlagene kan ta av etter behov videre utover jakta (sekkene er kostbare, så det er viktig at de blir brukt til formålet).
  3. Vi ønsker at alt av innvoller og vom uten innhold tas med ned. Skjær et snitt langs vomma og trykk ut det meste av innholdet (se video lenger ned).
  4. Sekker med slakteavfall merkes med navn på jaktlaget og type dyr, og plasseres i ÅTM kapellhenger ved frysecontaineren i Sørli eller på paller i “teltet” på høyre side av frysecontaineren i Nordli.
  5. Fra store dyr ønsker vi at innholdet fordeles på to sekker – for å gjøre sekkene mer håndterbare.
  6. Bruker du ofte å ta slakteavfall direkte i bruk på eget åte, kan vi anbefale å bruke en oppbevaringstønne i plast som et mer solid alternativ til plastsekkene.
  7. NB!! Slakteavfall fra elg som skal kontrolleres for CWD skal ikke legges inn i hengeren/containeren før en har fått resultatet fra prøven. Dette må jaktlagene selv sørge for rutiner på.
  8. Arve Åness er koordinator for containeren i Nordli og Leo Lyngstad for containeren i Sørli. Andre grendekontakter vil også være behjelpelig om det skulle være behov.

Video som viser enkel tømming av vom og ilegging i plastsekk

TIPS: Om du ofte tar slakteavfallet rett fra skogen og i bruk på eget åte, er oppbevaringstønne i plast et gunstig alternativ til plastsekk. Tønnen er enklere å håndtere, samt mer renslig under  ifylling, tømming og transport (ingen fare for lekkasje). Rengjøres enkelt og kan gjenbrukes utallige ganger. 30L holder opp til 1,5 års elg, og på voksne dyr trenger man 2x30L.

Her finner du frysecontainerne:

Nordli – Containeren står plassert hos Lierne tre AS (nord for FV74)Sørli – Containeren står plassert hos Liskifer AS