e8e7e375-eadd-439b-ad72-f352a8e874b5

9318 – Mår

Sesong: 2022/2023

Jeger: Arve Åness

Grend: Sandøla

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 14.03.23

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Belisle 120

Åte/agn: Hare