9149 – Mår

Sesong: 2022/2023

Jeger: Ørjan Sundvik

Grend: Lenglingen / Aspneset

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 11.12.22

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: