9096 – Kråke

Sesong: 2022/2023

Jeger: Sigvart Hals

Grend: Kveli / Murusjøen

Stedsnavn:

Antall: 2

Fellingsdato: 17.11.22

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Burfelle

Åte/agn: