9092 – Kråke

Sesong: 2022/2023

Jeger: Arve Nordbakk

Grend: Rengen / Ulen

Stedsnavn: Skåle

Antall: 3

Fellingsdato: 30.10.22

Jaktform: Åtejakt

Fangstredskap:

Åte/agn: Slakteavfall