9042 – Røyskatt

Sesong: 2022/2023

Jeger: Leif Arnold Lyngstad

Grend: Lenglingen / Aspneset

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 24.09.22

Jaktform: Smygjakt

Fangstredskap:

Åte/agn: