8228 – Mår

Sesong: 2021/2022

Jeger: Morten Skåle

Grend: Rengen / Ulen

Stedsnavn: Langtjønna

Antall: 1

Fellingsdato: 15.03.22

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Conibear 120

Åte/agn: Kjøtt