8205 – Mår

Sesong: 2021/2022

Jeger: Ørjan Sundvik

Grend: Lenglingen / Aspneset

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 03.03.22

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Belisle 120

Åte/agn: