8142 – Mår

Sesong: 2021/2022

Jeger: Oddvar Aagård

Grend: Kveli / Murusjøen

Stedsnavn: Leirbakken

Antall: 1

Fellingsdato: 10.01.22

Jaktform: Åtejakt

Fangstredskap:

Åte/agn: Slakteavfall elg.