8126 – Mår

Sesong: 2021/2022

Jeger: Oddvar Sundvik

Grend: Rengen / Ulen

Stedsnavn: Sørsiden av Ulen ved masten på middagsberget

Antall: 1

Fellingsdato: 20.12.21

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Conibear 160

Åte/agn: Pølse fra vilteksperten