20211114_194928

8061 – Mår

Sesong: 2021/2022

Jeger: Arne Otto Sandmo

Grend: Sandøla

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 14.11.21

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Belisle 120

Åte/agn: Hare, honning