8059 – Kråke

Sesong: 2021/2022

Jeger: Oddvar Aagård

Grend: Kveli / Murusjøen

Stedsnavn: leirbakken

Antall: 1

Fellingsdato: 11.11.21

Jaktform: Åtejakt

Fangstredskap:

Åte/agn: