8053 – Kråke

Sesong: 2021/2022

Jeger: Ole Ivar Ness

Grend: Sandsjøen / Muru

Stedsnavn: Nesset

Antall: 5

Fellingsdato: 10.11.21

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Burfelle

Åte/agn: