8022 – Kråke

Sesong: 2021/2022

Jeger: Oddvar Aagård

Grend: Kveli / Murusjøen

Stedsnavn: leirbakken

Antall: 5

Fellingsdato: 20.09.21

Jaktform: Åtejakt

Fangstredskap: Burfelle

Åte/agn: Slakteavfall elg