7159 – Mår

Sesong: 2020/2021

Jeger: Sigve Storaunet

Grend: Sandsjøen / Muru

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 20.01.21

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: