7137 – Mår

Sesong: 2020/2021

Jeger: Bjørn Evert Holand

Grend: Sandsjøen / Muru

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 10.01.21

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Belisle 120

Åte/agn: Elgkjøtt, rosiner