7134 – Mår

Sesong: 2020/2021

Jeger: Ørjan Sundvik

Grend: Lenglingen / Aspneset

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 07.01.21

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Belisle 120

Åte/agn: