6259 – Mår

Sesong: 2019/2020

Jeger: Ørjan Sundvik

Grend: Rengen / Ulen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 16.02.20

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Belisle 120

Åte/agn: