6239 – Mår

Sesong: 2019/2020

Jeger: Sigve Storaunet

Grend: Sandsjøen / Muru

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 01.02.20

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: