6228 – Røyskatt

Sesong: 2019/2020

Jeger: Lars Johan Skogmo

Grend: Rengen / Ulen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 24.01.20

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: