6209 – Mår

Sesong: 2019/2020

Jeger: Sigvart Hals

Grend: Berglia / Blåfjella

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 05.01.20

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: