4e89578d-a757-42b0-9ecf-7b11e5aaec72-e1578411997144

6197 – Røyskatt

Sesong: 2019/2020

Jeger: Arve Åness

Grend: Sandøla

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 06.01.20

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Belisle 120

Åte/agn: Slakteavfall og honning