6188 – Mår

Sesong: 2019/2020

Jeger: Stein Erik Granli

Grend: Tunnsjø / Limingen

Stedsnavn: Storbekken

Antall: 1

Fellingsdato: 21.12.19

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Conibear 120

Åte/agn: Rypedeler, honning