2679 – Røyskatt

Sesong: 2015/2016

Jeger: Pål Holand

Grend: Sandsjøen / Muru

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 15.03.16

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: